Statistik

Här kan du se hur många som har laddat ner respektive avsnitt, dag för dag. Siffrorna visar det totala antalet nedladdningar för respektive avsnitt samt för alla avsnitt totalt, och de mäter nedladdningar från unika IP-adresser, så om någon laddar ner samma avsnitt igen under samma dag från samma maskin räknas det ändå bara som en nedladdning. Spotify-lyssningar är också medräknade, men uppdateras bara en gång per dag.

Lyssnarstatistik

Milstolpar

Här är en lista över den första gången vi uppnådde diverse olika mål, i bakvänd kronologisk ordning.